Iznajmljivanje uređaja

Ugovor o iznajmljivanju /rentiranju/ multifunkcionalnog uređaja

Ugovor o iznajmljivanju /rentiranju/ multifunkcionalnog uređaja

Ovim ugovorom su predvidjene ove pogodnosti:

- Klijent nema nikakvo ulaganje u opremu za štampu i kopiranje
- Instalacija uređaja i obuka rukovaoca uređajem u prostorijama korisnika besplatna
- Redovno i vanredno servisiranje /održavanje/ na teret najmodavca
- ORIGINALNI toner, potrošni material i rezervni delovi na teret najmodavca
- Dostava tonera i potrošnog materijala na adresu korisnika na teret najmodavca
- Prioritet u slučaju intervencije na uređaju
- U slučaju da uređaj ne može da se osposobi za rad, obezbeđen je zamenski uređaj

Ugovor o održavanju multifunkcionalnog uređaja

Ovim ugovorom su predvidjene sledeće pogodnosti:

- Kupovina uređaja sa povoljnijom cenom
- Produžena garancija uređaja za sve vreme trajanja ugovora o održavanju
- Dolazak i usluge redovnog održavanja, kao i usluge po pozivu–bez naplate
- Isporuka ORIGINALNIH tonera na adresu korisnika-bez naplate
- Isporuka i ugradnja rezervnih delova i potrošnog materijala na adresu korisnika-bez naplate
- Besplatna dostava i instalacija uređaja kao i osnovna obuka operatera