VERUJTE ORIGINALNOM TONERU

VERUJTE ORIGINALU!

Develop potrošni materijal dostupan je samo kod specijalizovanih dilera.

Ako cenite pouzdanosti i vrhunski kvalitet štampe, tada se oslonite na profesionalni tim: Develop štamparski i multifunkcijski sistemi u kombinaciji sa originalnim DEVELOP potrošnim materijalom. Da bi ste bili sigurni da su proizvodi sa DEVELOP oznakom originalni, obratite se vašem ovlašćenom distributeru (Birodeveloping doo-Niš). Jedino na ovaj način vam možemo garantovati najbolje performanse, dug život i rad bez problema na vašim sistemima.

Svako želi da uštedi.

Za većinu poslovanja, optimizacija procesa i smanjenje troškova je konstantni izazov. Većina budžeta i investicija su pod konstantnom kontrolom. Ovo se podjenako odnosi na veće investicije i potrošni materijal. Tako da ako neko pored ovlašćenog prodavaca ponudi original, ima dobavljača koji obećavaju original po nižoj ceni, izazov da se uštedi je veliki.

Jeftino nije uvek dobro.

Izgleda očigledno - jeftini toner pomaže da se smanje dnevni troškovi. Ipak, samo original Develop potrošni materijal će iz Develop sistema izvući maksimum. Pored toga, kristalno jasne i nerazmazane kopije i štampa, jedino se mogu garantovati sa Develop polimernim tonerom.

Korišćenje tonera lošijeg kvaliteta neće samo uticati na kvalitet štampe, jer šteta može biti mnogo veća: valjci ili drugi sistemski delovi mogu se zaprljati grubljim ili zgrudvanim tonerom, na primer, tako da u najgorem slučaju može doći do kvara koji se ne može otkloniti. Ako se dogodi ovakva situacija, budite spremni da sami snosite troškove, jer se garancija proizvođača odnosi samo prilikom upotrebe originalnih potrošnih materijala od ovlašćenih prodavaca. Na ovaj način jedna jeftina kupovina može postati veoma skupa.

Jedino Develop proizvodi nude Develop kvalitet.

Develop polimer toneri su rezultat višegodišnjeg istraživanja. Tehnološki je veoma napredan, ima veliku gustinu, izuzetno fine granulacije i proizvodi baš odgovarajuću elektrostatičku silu neophodnu za kristalnu oštrinu i realistično jarke boje. Perfektno je usklađen sa svakim Develop sistemom za štampu i multifunkcijskim sistemima radi dobijanja savršenih rezultata. Takođe, daju značanjan doprinos produžavanju životnog veka vašeg aparata.

Originalni Develop potrošni materijal možete dobiti samo kod specijalizovanog prodavca. Ovo je jedini način da budete sigurni da kupujete prvoklasni proizvod koji je testiran po strogom kriterijumu, koji je u skladu sa ekološkim standardima i uvek je ispravno skladišten - garantujući kvalitet tokom celog životnog veka tonera.

U najgorem slučaju, ako toner sadrži visok nivo stirena ili benzena, ili je oštećen neodgovarajućim skladištenjem, korišćenje tonera nižeg kvaliteta takođe može imati zdravstvene rizike. Sa druge strane, originalni Develop toneri, u skladu su sa visokim standardima zaštite životne sredine i uvek su ispravno skladišteni.

Šta treba uraditi povodom imitacija?

Boja kutije ili kvalitet pakovanja imitacija koji se često prodaju jeftinije, uglavnom se razlikuju od original Develop proizvoda. Ako otkrijete imitaciju ili saznate za radnje falsifikovanja, molimo Vas da stupite u kontakt sa ovlešćenim Develop zastupnikom ili nam se javite direktno na www.birodevelop.rs

img

service

and technical support
img

service

and technical support
img

service

and technical support
img

service

and technical support
img

service

and technical support
img

service

and technical support